Ενισχυμένο Ηλεκτρικό Αερόστρωμα με Αντλια (Β΄ Σταδίου)

  • Ενδείκνυται για θεραπεία κατακλίσεων με προσθαφαιρούμενος αεροθαλάμους
  • Το εξωτερικό κάλυμμα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή
  • Με διακόπτη και ρυθμιστή πίεσης

Ενισχυμένο ηλεκτρικό αερόστρωμα που ενδείκνυται για πρόληψη των κατακλίσεων σε θεραπείες Β’ σταδίου καθώς διαθέτει προσθαφαιρούμενους αεροθαλάμους.