Γερανάκι Ανύψωσης

Γερανάκια ανυψωσης & ανυψωτικές αιώρες για την μέγιστη ασφάλεια και ευκολία των ασθενών και των ανθρώπων που τους φροντίζουν.