Ιατρικός Αναπνευστήρας VENTIlogic LS

Ιατρικός αναπνευστήρας Weinmann VENTIlogic LS, είναι ο πρόδρομος στους αναπνευστήρες νέας γενιάς. Σας προσφέρει αξιοπιστία & ευκινησία υψηλού βαθμού κάθε ώρα και στιγμή. Η έννοια παρακολούθησης και κινητικότητας πρακτικής εξάσκησης του ασθενούς, συμπληρώνονται από τις μοναδικές λειτουργίες αναπνευστήρα.
Ο αναπνευστήρας Weinmann VENTIlogic LS έχει διαρροή και μονό κύκλωμα ασθενούς. Πρόσθετα προσφέρει διπλό κύκλωμα ασθενούς με βαλβίδα εκπνοής και λειτουργίες εξαερισμού ελεγχόμενου όγκου (VCV, aVCV).

Χρησιμοποιείται από ενήλικες & παιδιά με όγκο αναπνοής από 50ml και βάρος από 5 κιλά. Για θεραπείες επεμβατικού και μη επεμβατικού αερισμού. Σε νοσοκομείο και σπίτι. Για στατική ή εν κινήσει χρήση.

Ο ιατρικός αναπνευστήρας Weimann VENTIlogic LS είναι έτοιμος για παράδοση στον χώρο σας.

Κατηγορίες: Εττικέτες: