Συσκευή Bi Level iSleep 22

Το iSleep 22, είναι μία προηγμένη, υψηλής απόδοσης και λειτουργίας συσκευή Bi-level σχεδιασμένη για την θεραπεία ΣΑΥ στο σπίτι.

Ο πρωτοπόρος σχεδιασμός του iSleep 22, καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο και ταιριάζει απόλυτα σε οποιονδήποτε χώρο. Χάρη στην δυνατότητα eSync-υψηλής απόκρισης τεχνολογία ευαισθησίας σκανδαλισμού (Trigger) η οποία συγχρονίζει απρόσκοπτα με την προσπάθεια αναπνοής του ασθενούς.

Καθώς ο ασθενής ζητά νέα αναπνοή, το iSleep 22, ανταποκρίνεται άμεσα και παρέχει την ακριβή απαιτούμενη πίεση, επιτρέποντας έτσι πιο άνετη αναπνοή. Η εφεδρική συχνότητα υποβοηθά την αναπνοή του ασθενούς κατά την διάρκεια των διακοπτόμενων κεντρικών απνοιών.