Συσκευή Αναπνευστικής Ανεπάρκειας

Σχεδιασμένες για ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, central sleep apnea (υπνική άπνοια) και complex sleep apnea, οι συσκευές οξυγόνου C-PAP, BIΡ-PΑΡ (μηχανικής υποστήριξης αναπνοής) της BETABET ξεχωρίζουν τόσο για τις υψηλές προδιαγραφές τους, τη φορητότητα και την χρηστική τους άνεση, όσο και για την αποτελεσματικότητά τους.