Οξύμετρο

Με όλα τα οξύμετρα τελευταίας γενιάς, παλμικά και ηλεκτρονικά και κυρίως απλής λειτουργίας, μειώνουμε στο ελάχιστο την ανάγκη εκπαίδευσης του ασθενούς και αυξάνουμε στο maximum την ακρίβεια κάθε μέτρησης.