Συσκευή αναρρόφησης τραχειοτομίας 3Α aspeed Professional ρεύματος

Συνοδεύεται από δοχείο 500cc, αντιβακτηριδιακό φίλτρο και σωλήνα σιλικόνης.

Η ιταλικής κατασκευής αναρρόφηση τραχειοτομίας Aspeed proffesional, λειτουργεί με ρεύμα και συνεχόμενα, με αναρροφητική ικανότητα 15lt/min.

Κατηγορίες: , Εττικέτες: