Καταγραφικά οξύμετρα 3100 Wristox

Ρόλοι οξύμετρο με δυνατότητα μνήμης 33 ωρών και διάρκεια μπαταρίας 24 ωρών

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

  • Ιδανικό για 6 min τέστ και νυχτερινή οξυμετρία.
  • Επεξεργασία δεδομένων μνήμης με το πρόγραμμα nVISION.
  • Δυνατότητα προγραμματισμού της λειτουργίας για 3 ενάρξεις – σταματήματα για έναρξη με την τοποθέτηση του αισθητήρα και δυνατότητα απόκρυψης της ένδειξης κατά τη διάρκεια της μέτρησης.
  • Δυνατότητα σύνδεσης με ποικιλία αισθητήρων.

Τα καταγραφικά οξύμετρα που ξεχωρίζουν για την ακρίβεια μετρήσεων αλλά και την μεγάλη αυτοδυναμία τους.

Κατηγορίες: , Εττικέτες: ,